Logo

Edukacja z zakresu pierwszej pomocy

Już po 5-6 minutach szanse na uratowanie poszkodowanego maleją prawie do zera. Ponad 50% poszkodowanych przeżywa w przypadku natychmiastowego podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia. Dlatego, tylko powszechna edukacja – zwłaszcza dzieci i młodzieży – w zakresie udzielania pierwszej pomocy, stanowi klucz do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) przy RKO kilkakrotnie zwiększa szansę na przeżycie.

W Polsce co roku dochodzi do ok. 30.000 wypadków komunikacyjnych, z czego część z nich to wypadki z udziałem dzieci i młodzieży. Wg Europejskiej Rady Resuscytacji na podstawie 700.000 zgonów (w Europie) na miejscu zdarzenia można było uratować 40% osób zmarłych. Z kolei, spośród pacjentów, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalem z powodu chorób układu krążenia, udaje się uratować tylko 5% osób.

Razem możemy to zmienić! Zadzwoń do nas lub napisz i zapisz się na bezpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy!

Celem prowadzonych działań jest nauczanie i utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, w tym prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kształtowanie postawy etycznej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy i poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pierwszej pomocy.

Edukacyjny program z zakresu pierwszej pomocy pn. „Szkoła Młodych Ratowników”

Do kogo jest skierowane zadanie:
- do instytucji, szkół, stowarzyszeń i innych zorganizowanych grup z terenu powiatu myślenickiego.

Wiek uczestników zadania:
- od 5 r.ż. – bez ograniczenia wiekowego.

Kryteria kwalifikacji do udziału w zadaniu:
- zgłoszenie, obszar działania – teren powiatu myślenickiego.

Zakres edukacyjny:
- szkolenie teoretyczno-praktyczne z zakresu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia prowadzone przez certyfikowanego instruktora Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji przy współpracy z grupą wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników – dzieci, młodzież i dorośli;
- ćwiczenia praktyczne na sprzęcie wzbogaconym o technologię QCPR, pozwalającym kontrolować poprawność wykonywanego treningu na aplikacji w urządzeniu mobilnym – dzieci, młodzież i dorośli;
- możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – dzieci, młodzież i dorośli;
- Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy - dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu myślenickiego, które odbywają się w dwóch etapach – pierwszy: teoretycznym (test) i praktycznym (finałowy – aranżowane scenki wypadkowe, w których w praktyce należy wykazać się umiejętnościami).
Kontakt w sprawie zgłoszeń grup zorganizowanych:
12 272 90 22
lub e-mail:
smr@myslenicki.pl

logo