Profilaktyka sepsy

Aby móc się zarejestrować, wpisz PESEL dziecka

Zakażenia meningokokowe wywoływane są przez bakterie – dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zwane również meningokokami (Neisseria meningitidis). Wśród 12 grup serologicznych na świecie najbardziej niebezpieczne są serogrupy: A, B, C, W-135, Y. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas  kontaktu z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem. Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Jednak najczęściej chorują dzieci do 1 roku życia. Najbardziej niebezpieczna jest inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) , która obejmuje zapalenie opon  mózgowo-rdzeniowych lub sepsę (posocznicę). Rozwija się bardzo szybko, jest obarczona wysoką śmiertelnością i trwałymi powikłaniami. W Polsce najczęściej występują meningokoki grup B (70%) oraz C (26–30%). Meningokoki typu C znacznie częściej wywołują epidemie oraz sepsę, a co za tym idzie wiążą się z wysoką śmiertelnością.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom wywołanym przez meningokoki są szczepienie ochronne!!!
Szczepienia przeciw meningokokom typu B i A,C,W-135,Y w Polsce nie są objęte refundacją (są odpłatne), jednakże zalecane w Programie Szczepień Ochronnych. Można je rozpocząć już od 2 miesiąca życia, ale w związku z tym, że istnieje kilka schematów szczepienia przeciwko meningokokom można je rozpocząć także później. Niestety nie ma jednej szczepionki, która chroniłaby jednocześnie przed meningokokami grup B i A,C,W-135,Y, dlatego, aby w pełni zabezpieczyć dziecko, należy wybrać szczepienie minimum 2 preparatami.
Starostwo Powiatowe w Myślenicach prowadzi na terenie Powiatu program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C od 2008 roku, w roku 2021 rozpoczynamy szczepienia szczepionką Nimenrix przeciwko meningokokom typu A,C,W-135,Y.

Koszt szczepienia szczepionką Nimenrix (typ A,C,W-135,Y):
· jedna dawka – 130 zł. / dwie dawki 260 zł., trzy dawki 390 zł.

Warunkiem jest zakwalifikowanie do szczepienia po wykonanym badaniu przez lekarza rodzinnego oraz wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie szczepienia.
Do kogo jest skierowany program:
  • Program skierowany jest do dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego.
Wiek uczestników programu:
  • Szczepień p/meningokokom typu A,C,W-135,Y - dzieci i młodzieży w wieku od 2 miesiąca do 18 r.ż.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
  • Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w programie, badanie kwalifikacyjne do szczepienia wykonane przez lekarza rodzinnego

Dane kontaktowe placówek wykonujących szczepienia p/meningokokom typ A,C,W-135,Y

Nazwa placówki / oddziałuGminaAdresTelefon

Zdrowa Rodzina

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B