Profilaktyka raka płuc

Aby móc się zarejestrować, wpisz swój PESEL oraz zaznacz czynniki ryzyka oraz przebyte i rozpoznane choroby

Rak płuca to największy zabójca spośród nowotworów!!! Niska przeżywalność chorych na raka płuca związana jest z długotrwałym bezobjawowym przebiegiem choroby i rozpoczynaniem diagnostyki już w zaawansowanego stadium, co często przekreśla szansę na wyleczenie. Objawy na początku są bardzo skąpe lub wręcz ich brak. Zwykle są to: kaszel, duszność, powracające infekcje płucne, chrypka, podwyższona temperatura, ból, chudnięcie.

Osobami u których najczęściej diagnozuje się raka płuc to palacze papierosów, a także byli palacze. Szacuje się, że około 85-90% zgonów ściśle związanych jest z paleniem tytoniu, a odsetek niepalących wśród osób z rakiem płuca wynosi około 10-15%. Na duże ryzyko narażeni są również bierni palacze, to znaczy tacy, którzy wdychają dym tytoniowy wydychany przez osobę palącą. Oprócz tytoniu, zachorowaniu sprzyjają też warunki środowiskowe, zanieczyszczenie powietrza, które powodują, że coraz więcej osób jest narażonych na powstanie chorób płuc, w tym również chorób nowotworowych.

Celem Programu profilaktyki raka płuc, realizowanego przez Powiat Myślenicki jest poprawa wykrywalności nowotworu na wczesnym etapie jego rozwoju wśród mieszkańców powiatu poprzez wykonanie badań niskodawkowej tomografi płuc (TK), udzielanie edukacyjnych porad profilaktycznych oraz porad lekarza specjalisty.

Badanie tomografem pozwala wykryć zmiany chorobowe na wczesnym etapie, na którym leczenie jest najbardziej efektywne i może zakończyć się całkowitym wyleczeniem.

Do kogo skierowany jest program:
  • program skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego,
Wiek uczestników programu:
  • osoby, które ukończyły 45 r.ż.
Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
  • osoby, które nie chorują na choroby płucne i nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc,
  • osoby u których w ostatnim roku nie wykonywano badań RTG lub tomografii komputerowej,
Wykonywane badania i działania profilaktyczne:
  • pakiet podstawowy – wykonanie badania tomograficznego płuc (TK), udzielenie edukacyjnej porady profilaktycznej obejmującej swoim zakresem tematycznym profilaktykę raka płuc i innych chorób układu oddechowego, połączoną z przekazaniem materiałów edukacyjnych,
  • pakiet rozszerzony - konsultacja z lekarzem specjalistą odnośnie dalszej diagnostyki dla osób u których wykryto niepokojące zmiany w badaniu TK,
Gdzie można wykonać badanie?
Realizator: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, tel. 12 2730336

Zdrowa Rodzina

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV