Logo

Profilaktyka raka płuc

Aby móc się zarejestrować, wpisz swój PESEL oraz zaznacz czynniki ryzyka oraz przebyte i rozpoznane choroby

Rak płuca to największy zabójca spośród nowotworów!!! Niska przeżywalność chorych na raka płuca związana jest z długotrwałym bezobjawowym przebiegiem choroby i rozpoczynaniem diagnostyki już w zaawansowanego stadium, co często przekreśla szansę na wyleczenie. Objawy na początku są bardzo skąpe lub wręcz ich brak. Zwykle są to: kaszel, duszność, powracające infekcje płucne, chrypka, podwyższona temperatura, ból, chudnięcie.

Osobami u których najczęściej diagnozuje się raka płuc to palacze papierosów, a także byli palacze. Szacuje się, że około 85-90% zgonów ściśle związanych jest z paleniem tytoniu, a odsetek niepalących wśród osób z rakiem płuca wynosi około 10-15%. Na duże ryzyko narażeni są również bierni palacze, to znaczy tacy, którzy wdychają dym tytoniowy wydychany przez osobę palącą. Oprócz tytoniu, zachorowaniu sprzyjają też warunki środowiskowe, zanieczyszczenie powietrza, które powodują, że coraz więcej osób jest narażonych na powstanie chorób płuc, w tym również chorób nowotworowych.

Celem Programu profilaktyki raka płuc, realizowanego przez Powiat Myślenicki jest poprawa wykrywalności nowotworu na wczesnym etapie jego rozwoju wśród mieszkańców powiatu poprzez wykonanie badań niskodawkowej tomografi płuc (TK), udzielanie edukacyjnych porad profilaktycznych oraz porad lekarza specjalisty.

Badanie tomografem pozwala wykryć zmiany chorobowe na wczesnym etapie, na którym leczenie jest najbardziej efektywne i może zakończyć się całkowitym wyleczeniem.

Do kogo skierowany jest program:
  • program skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego,
Wiek uczestników programu:
  • osoby, które ukończyły 45 r.ż.
Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
  • osoby, które nie chorują na choroby płucne i nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc,
  • osoby u których w ostatnim roku nie wykonywano badań RTG lub tomografii komputerowej,
Wykonywane badania i działania profilaktyczne:
  • pakiet podstawowy – wykonanie badania tomograficznego płuc (TK), udzielenie edukacyjnej porady profilaktycznej obejmującej swoim zakresem tematycznym profilaktykę raka płuc i innych chorób układu oddechowego, połączoną z przekazaniem materiałów edukacyjnych,
  • pakiet rozszerzony - konsultacja z lekarzem specjalistą odnośnie dalszej diagnostyki dla osób u których wykryto niepokojące zmiany w badaniu tomograficznym płuc.
Etap I
Po zarejestrowaniu do programu (przez stronę www.zdrowie.myslenicki.pl. lub telefonicznie: 12 273 03 36 , każdy uczestnik otrzymuje informację o terminie badania tomograficznego płuc, w pracowni tomografii komputerowej, w budynku głównm SPZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2.
Etap II
Po odbiór wyniku wykonanego badania TK (dostępnego do 10 dni po wykonanym badaniu), należy zgłosić się do sekretariatu oddziału Chorób Płuc vis a vis budynku Administracji szpitala (piętro I). Tam zostanie również udzielona edukacyjna porada profilaktyczna dotycząca profilaktyki raka płuc i innych chorób układu oddechowego.
Etap III
W przypadku pojawienia się w wyniku badania niepokojących zmian odbywa się konsultacja z lekarzem pulmonologiem mająca na celu omówienie wyniku badania oraz przekazania zaleceń związanych z dalszą diagnostyką i/lub leczeniem.

Gdzie można wykonać badanie?
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, tel. 12 2730336.