Profilaktyka zakażeń wirusem HPV

Aby móc się zarejestrować, wpisz swój PESEL oraz zaznacz kryteria kwalifikacji do udziału w szczepieniu

Istnieje około 170 typów wirusa HPV, wśród nich znajdują się typy 16 i 18 wywołujące70% zakażeń mogących prowadzić do zmian nowotworowych raka szyjki macicy. Do zakażenia wirusem HPV dochodzi zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, a przenoszony on jest głównie drogą płciową. Zakażenia wirusem HPV mogą prowadzić do pojawienia się brodawek narządów płciowych.
Nie ma leku, który zwalczy wirus HPV zaraz po jego dostaniu się do organizmu. Szczepienia ochronne, to najłatwiejszy sposób walki z zagrożeniem jakim jest zakażenie wirusem HPV, dają długą, wieloletnią odporność. W celu zminimalizowania ryzyka rozwoju zmian nowotworowych konieczne są także regularne, okresowe badania ginekologiczne oraz cytologiczne wykonywane od momentu rozpoczęcia aktywności płciowej. Tylko pełna profilaktyka – badania plus szczepienia - jest najefektywniejszym sposobem ochrony przed rozwojem chorób nowotworowych. Szczepienie nie zapewnia ochrony przed wszystkimi istniejącymi typami wirusa HPV, ale chroni przed zakażeniem najczęściej występującymi typami. Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienie przeciwko wirusom HPV w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2022.

Światowa Organizacja Zdrowia w 2009 r. opublikowała stanowisko uznające raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym!

Koszt szczepienia szczepionką p/zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV:
  • jedna dawka – 500 zł
Do kogo skierowany jest program:
  • dziewcząt w wieku 13 lat (urodzonych w 2009 r.)
  • dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego, z wyłączeniem dziewcząt przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
Kryteria kwalifikacji do udziału w szczepieniach:
  • brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia,
  • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w programie,
Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowane są przez Powiat Myślenicki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zdrowa Rodzina

Edukacja z zakresu pierwszej pomocy

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV