Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B

Aby móc się zarejestrować, wpisz PESEL dziecka

Zakażenia meningokokowe wywoływane są przez bakterie – dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zwane również meningokokami (Neisseria meningitidis). Wśród 12 grup serologicznych na świecie najbardziej niebezpieczne są serogrupy: A, B, C, W-135, Y. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas  kontaktu z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem. Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Jednak najczęściej chorują dzieci do 1 roku życia. Najbardziej niebezpieczna jest inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) , która obejmuje zapalenie opon  mózgowo-rdzeniowych lub sepsę (posocznicę). Rozwija się bardzo szybko, jest obarczona wysoką śmiertelnością i trwałymi powikłaniami. W Polsce najczęściej występują meningokoki grup B (70%) oraz C (26–30%). Meningokoki typu C znacznie częściej wywołują epidemie oraz sepsę, a co za tym idzie wiążą się z wysoką śmiertelnością.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom wywołanym przez meningokoki są szczepienie ochronne!!!

Szczepienia przeciw meningokokom typu B i A,C,W-135,Y w Polsce nie są objęte refundacją (są odpłatne), jednakże zalecane w Programie Szczepień Ochronnych. Można je rozpocząć od ukończenia 2 miesiąca życia, ale w związku z tym, że istnieje kilka schematów szczepienia przeciwko meningokokom można je rozpocząć także później. Niestety nie ma jednej szczepionki, która chroniłaby jednocześnie przed meningokokami grup B i A,C,W-135,Y, dlatego, aby w pełni zabezpieczyć dziecko, należy wybrać szczepienie minimum 2 preparatami.
Starostwo Powiatowe w Myślenicach oferuje możliwość bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko wszystkim typom meningokoków tj. A,C,W-135,Y i B, które dostępne są obecnie na rynku farmaceutycznym.

Koszt szczepienia szczepionką Bexsero :
- jedna dawka – 380 zł, dwie dawki – 760 zł, trzy dawki - 1 140 zł.

Do kogo skierowany jest program:
- dzieci od 2 m.ż. do 2 lat, w tym kończących w danym roku kalendarzowym 2 lata,
- dzieci zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego, za wyjątkiem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka oraz uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego,

Kryteria kwalifikacji do udziału w szczepieniach:
- brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia,
- zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w programie,

Szczepienia p/meningokokom typu B realizowane są przez Powiat Myślenicki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dane kontaktowe placówek wykonujących szczepienia p/meningokokom typ B

Nazwa placówki / oddziałuGminaAdresTelefon

Zdrowa Rodzina

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV