Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B

Aby móc się zarejestrować, wpisz PESEL dziecka

Zakażenia meningokokowe wywoływane są przez bakterie – dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zwane również meningokokami (Neisseria meningitidis). Wśród 12 grup serologicznych na świecie najbardziej niebezpieczne są serogrupy: A, B, C, W-135, Y. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas  kontaktu z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem. Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Jednak najczęściej chorują dzieci do 1 roku życia. Najbardziej niebezpieczna jest inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) , która obejmuje zapalenie opon  mózgowo-rdzeniowych lub sepsę (posocznicę). Rozwija się bardzo szybko, jest obarczona wysoką śmiertelnością i trwałymi powikłaniami. W Polsce najczęściej występują meningokoki grup B (70%) oraz C (26–30%). Meningokoki typu C znacznie częściej wywołują epidemie oraz sepsę, a co za tym idzie wiążą się z wysoką śmiertelnością.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom wywołanym przez meningokoki są szczepienie ochronne!!!

Szczepienia przeciw meningokokom typu B i A,C,W-135,Y w Polsce nie są objęte refundacją (są odpłatne), jednakże zalecane w Programie Szczepień Ochronnych. Można je rozpocząć od ukończenia 2 miesiąca życia, ale w związku z tym, że istnieje kilka schematów szczepienia przeciwko meningokokom można je rozpocząć także później. Niestety nie ma jednej szczepionki, która chroniłaby jednocześnie przed meningokokami grup B i A,C,W-135,Y, dlatego, aby w pełni zabezpieczyć dziecko, należy wybrać szczepienie minimum 2 preparatami.
Szczepienia p/meningokokom typ B realizowane są przez Powiat Myślenicki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Koszt szczepienia szczepionką Bexsero :
- jedna dawka – 380 zł. / dwie dawki – 760 zł. / trzy dawki 1 140 zł.
Warunkiem przystąpienia do Programu jest zakwalifikowanie do szczepienia po wykonanym badaniu przez lekarza rodzinnego oraz wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie szczepienia.

Do kogo jest skierowany program:
- Program skierowany jest do dzieci i młodzieży zameldowanych na terenie gmin powiatu myślenickiego.
Wiek uczestników programu:
- Szczepień p/meningokokom typu B - dzieci do 2 lat, w tym kończących w danym roku kalendarzowym 2 lata.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
- Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w programie, badanie kwalifikacyjne do szczepienia wykonane przez lekarza

Dane kontaktowe placówek wykonujących szczepienia p/meningokokom typ B

Nazwa placówki / oddziałuGminaAdresTelefon

Zdrowa Rodzina

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B