Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

Aby móc się zarejestrować, wpisz swój PESEL oraz zaznacz czynniki ryzyka oraz przebyte i rozpoznane choroby

Choroby układu krążenia i cukrzyca, to choroby związane z współczesną cywilizacją. W Polsce na cukrzycę choruje ok. 2,9 mln co odpowiada 9,1% populacji dorosłych a prognozy mówią o podwojeniu tej liczby w ciągu najbliższych 15-20 lat. Choroby układu krążenia takie jak nadciśnienie, udar, zawał są nadal najczęstszą przyczyną zgonów Polaków poniżej 65 r. życia, a w 2020 r. liczba tych zgonów może przekroczyć 200 tys.

Pomimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie, cukrzyca z kolei jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i zawsze podnosi ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej – to czynniki, na które mamy wpływ, a które przyczyniają się do wciąż wysokiej zapadalności na te choroby, i to w coraz młodszym wieku. Zmiana stylu życia na sprzyjający zdrowiu jest kluczowa, ale ważna jest też, dokonywana u osób zdrowych kontrola stanu zdrowia i wczesne wykrycie zaburzeń. Pozwoli to na uniknięcie choroby lub wczesne podjęcie skutecznego leczenia.

Dlatego, w trosce o zdrowie mieszkańców i ich długie życie, Powiat Myślenicki od 2012 r. realizuje program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy, którego celem jest obniżenie zachorowalności i umieralności wśród populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie – ocenę ryzyka wystąpienia choroby, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka oraz podjęcie działań zapobiegawczych i wzmacniających zdrowie.

Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy
Do kogo jest skierowany program:
  • Program skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie wszystkich gmin powiatu myślenickiego
Wiek uczestników programu:
· kobiety w wieku 40-49 lat i mężczyzn w wieku 30-39 lat z co najmniej jednym czynnikiem wystąpienia chorób układu krążenia tj. podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, otyłość, choroby układu krążenia w najbliższej rodzinie (mężczyźni przed 55 r.ż, kobiety przed 65 r.ż), palenie tytoniu;
· kobiet od 50 r.ż. i mężczyzn od 40 r.ż. bez czynników ryzyka;

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
  • przynajmniej jeden czynnik ryzyka miażdżycy, tj. nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, palenie tytoniu, nadwaga lub otyłość, choroby serca w rodzinie, bez przebytego zawału serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca.
Wykonywane badania:

Bardzo proszę o poprawę, teraz zauważyłam błąd :( i trochę inaczej wygląda realizacja programu, w Profilaktyce chorób układu krążenia i cukrzycy w

Wykonywane badania: - u każdego uczestnika wykonanie świadczeń zdrowotnych (tzw.: „pakiet podstawowy”) tj.: lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana (HbA1c),  przeprowadzenie wywiadu odnośnie czynników ryzyka chorób układu krążenia, pomiar wskaźników BMI i WHR i ciśnienia tętniczego krwi,

- oszacowanie ryzyka wg. skali SCORE, a następnie, w zależności od stopnia ryzyka, objęcie pacjenta zalecanym postępowaniem, w szczególności: porada edukacyjna odnośnie zmiany zachowań zdrowotnych (dieta, aktywność fizyczna, rzucenie palenia i inne wg potrzeb), skierowanie do objęcia leczeniem przez właściwą poradnię specjalistyczną, ewentualnie inne podmioty lecznicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

- u osób z podwyższonym ryzykiem sercowo–naczyniowym, po wskazaniu przez lekarza takiej potrzeby, w oparciu o wyniki badań, wykonanie badania IMT (ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim), badań echokardiograficznego („pakiet rozszerzony”).

Realizator: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, tel. 12 2730494

Zdrowa Rodzina

Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy

Profilaktyka raka płuc

Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych

Profilaktyka sepsy typu A,C,W,Y

Profilaktyka sepsy meningokokowej typ B