Logo

Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych

Aby móc się zarejestrować, wpisz PESEL dziecka

Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.

Nierozpoznana dysplazja jest przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Najbardziej zaawansowaną ich postacią jest zwichnięcie biodra, które wśród populacji polskiej występuje z częstością 0,65%. Skutki choroby spowodowanej dysplazją prowadzą do niezdolności do pracy, cierpienia, przewlekłej choroby oraz obniżenia jakości życia. Nie ma możliwości stwierdzenia tej wady u dziecka w okresie płodowym. Rozwiązaniem jest diagnostyka w pierwszych dniach – tygodniach życia, co pozwoli zapobiec wczesnemu leczeniu operacyjnemu (w 3-5 r.ż.) – endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie częstości występowania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych u pacjentów z przetrwałą, nierozpoznaną i nieleczoną dysplazją stawu biodrowego oraz, tym samym, zmniejszenie chorobowości związanej z powyższym problemem wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego.

Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych u niemowląt
Do kogo jest skierowane zadanie:
- do niemowląt zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego.
Wiek uczestników zadania:
- niemowlęta w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia.

Kryteria kwalifikacji do udziału w zadaniu:
- zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zadaniu i przeprowadzenie badania
klinicznego i ultrasonograficznego stawów biodrowych.
Wykonywane zabiegi:
- badanie kliniczne i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

Realizator:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice, tel. 12 273 02 96.